Utställningar - Show result

2009 SWF Lokal Lerum

2008 SWF Lokal Salsta
2007 SWF Riks Axewalla 2007 SWF Lokal Utställning Lerum
2006  SWF Riks Utställning Elmia 2006  SWF Lokal Utställning  Valla
2005  SWF Riks  Utställning  Salsta 2005  SWF  Lokal Utställning   Lerum
2004  SWF  Riksutställning Bjärsjölagård 2004  Syd Welsh
2003   SWF Riks Utställning  ridklasser Lerum 2003 International Welsh Show Aachen
2002   The Royal Welsh Show & Centenary Show 2002 SWF Riks
2001 SWF Riks Nybro 2000 SWF Riks Valla
1999 SWF Riks 1999 The Royal Welsh Show
1996  SWF:s   Riks Linköping  

Copyright © 1998-2006~ Gunn Johansson ~ All rights reserved
Foto Gunn Johansson
Idé & produktion CaM Webdesign